Français    English    Nederlands    

Website voor volwassenen


Alvorens verder te gaan bevestig ik dat ik kennis heb genomen van de volgende verplichtingen:

+ Ik ben meerderjarig volgens de wetten van mijn land
+ Ik ben ervoor gewaarschuuwd dat deze website een erotisch karakter heeft
+ Ik bevestig hierbij dat ik deze website niet aan minderjarigen zal tonen
+ Ik bevestig hierbij dat ik alles in het werk zal stellen om minderjarigen te beletten om mijn computer te gebruiken om toegang te krijgen tot deze website
+ Ik bezoek deze website voor privé doeleinden en betrek hierbij geen enkele overheidsorganisatie
+ Ik ontsla hierbij de uitgever van deze website van alle verantwoordelijkheid indien een minderjarige toch toegang zou krijgen tot deze website door om het even welke nalatigheid van mijn part
+ Ik verbind me ertoe om de inhoud van deze website (afbeeldingen, teksten, video's, …) niet te kopiëren of te verspreiden
+ Ik bevestig dat ik geen juridische acties zal ondernemen tegen de uitgever van deze website
Ik aanvaard Ik weiger